Zgodnie z nowym przepisami, które weszły w życie 19 stycznia 2013 r., osoba zainteresowana uczestnictwem w kursie prawa jazdy, przed rozpoczęciem szkolenia musi uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Profil ten można uzyskać w Starostwie Powiatowym (Wydziale Komunikacji) zgodnym z miejscem zameldowania.


Aby uzyskać PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do wydziału komunikacji następujące dokumenty:


1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w poczekalni wydziału komunikacji )


2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia 


3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami 

-Andrzej Biskupski, Krzycko Wielkie, ul. Szkolna 10  tel. 603 373 512

-Kozyra Jan, Leszno, ul. Korcza 3 (przy Policji) tel. 603 755 286

-Prentczyński Grzegorz, ul. 17 Stycznia 50,  tel. 605 564 045

-Perszewska Bogumiła,  ul. 17 Stycznia 50, tel. 605 350 331


4. Kolorową fotografię na prawo jazdy o wymiarach 3,5x4,5cm


5. Dowód osobisty albo paszport


  

Pobierz wniosek

Pobierz zgodę

Po uzyskaniu profilu kierowcy PKK zapisujemy się do ośrodka szkolenia kierowców na kurs.

Zapisy online

JAK ZROBIĆ PROFIL KIEROWCY (PKK)?

REZERWACJA WIZYTY POWIAT LESZCZYŃSKI

Rezerwacja kursu online

Word Leszno

Odbiór prawa jazdy

Przydatne strony

Zapis na egzamin państwowy

Prowadzimy profesjonalne kursy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kat. B dla mieszkańców Leszna, Włoszakowic oraz powiatu leszczyńskiego.

Media Społecznościowe
nauka jazdy leszno nauka jazdy osk prawo kurs szkola  leszno
Nauka jazdy kat. B 

Generuj wniosek online