REZERWACJA WIZYTY STAROSTWO

POBIERZ ZGODĘ RODZICÓW

ZAPISZ SIĘ NA KURS

POBIERZ WNIOSEK

REZERWACJA WIZYTY URZĄD MIASTA


Aby uzyskać PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do wydziału komunikacji następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w poczekalni wydziału komunikacji )


 
2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia 


 
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami 
-Andrzej Biskupski, Krzycko Wielkie, ul. Szkolna 10 
 tel. 603 373 512
-Kozyra Jan, Leszno, ul. Korcza 3 (przy Policji) 
tel. 603 755 286
-Prentczyński Grzegorz,  ul. 17 Stycznia 50, 
 tel. 605 564 045
-Perszewska Bogumiła, ul. 17 Stycznia 50, 
tel. 605 350 331
 
4. Kolorową fotografię na prawo jazdy o wymiarach 3,5x4,5cm
 
5. Dowód osobisty albo paszport 

 

Szkoła Jazdy Franki 

Z nami zdasz za pierwszym razem!